جواب فعالیت صفحه ۸۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم پیامبر در برابر آزار و اذیت کافران چگونه رفتار می کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ایشان در برابر آزار و اذیت آن ها مقاومت می کردند و این کارها باعث نشد که ایشان دست از دعوت به اسلام بردارند و حتی عده ای از مسلمانان را به حبشه فرستادند.