جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم پیام اصلی درس چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید راه و رسم زندگی را یاد بگیریم و برای این کار باید از تجربه های بزرگت ها استفاده کنیم و به پند و اندرز آن ها گوش کنیم.