جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم پیام امام رضا مالی که از راه حرام به دست آید زیاد نخواهد شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیام: برکت نداشتن مال یا درآمد حرام.