جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم پیام امیرالمومنین کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیام: درآمد حرام در راه حرام خرج می شود.