جواب بحث علمی صفحه ۶۰ کتاب عربی پایه دهم ابحث عن نص قصیر علمی باللغه العربیه حول خلق الله ثم ترجمه الی الفارسیه مستعینا بمعجم عربی فارسی دنبال متن کوتاه علمی به زبان عرب پیرامون آفرینش خداوند بگردید و سپس با کمک از فرهنگ نامه عربی به فارسی آن را به فارسی ترجمه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قُدرَةُ الله في خَلقِ الإنسانِ، خَلَقَ الله الإنسانِ و جَعَلَه خَلیفَتَه في الأرضِ وَ كَرَّمه عَن سائِرِ المَخلوقاتِ بالعَقلِ و تَتَجَلّی قُدرَةَ الله تباركَ و تَعالی في العَدیدِ مِن المُعجِزاتِ وَ العَجائِبِ في خَلقِ الله الإنسانِ الَّتي یُمكِنُ حَصرُها و هي مِن الدَّلائِلِ عَلی قُدرَةِ و عَظَمَةِ خالِقُه تَبارَك و تَعالی، و لَقَد أمرَ الله الإنسانِ بالتَّفَكُّرِ و التَّدَبُّرِ في خَلقِه لَه لَكَی یَدرُك أنَّه هُو الخالِقُ وَحدَه شَریكَ لَه. و تَتَجَلَّى قُدرَةَ الله تبارَك و تَعالى في خَلقِ الإنسانِ في خَلقِ آدَمَ علیهِ السَّلامِ أبو البَشَرِ مِن طینِ ثُمَّ خَلقَ حَواءُ مِن ضِلعِهِ الأیسَرَ.
ترجمه فارسی :
قدرت خداوند در آفرینش انسان خداوند بزرگ انسان را خلق كرد و او را جانشین خودش در زمین قرار داد. او را با عقل و اندیشه از بقیه مخلوقات برتری داد. قدرت خداوند در بسیاری از معجزه ها و شكفتی های آفرینش انسان توسط خداوند متجلی می شود و غیر قابل شمارش است و این از نشانه های قدرت و عظمت خالق بزرگ است. خداوند به انسان دستور داده تا در آفرینش خود تفكر و تدبر كند تا بداند كه او خالق بی همتا است و شریكی ندارد. قدرت خداوند بزرگ در آفرینش انسان در خلقت حضرت آدم از خاك و حواء از دنده چپ آدم هویدا می شود.