جواب تدبر در قرآن صفحه ۲۳ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی می دانستند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مسیحیان او را مسیحی و یهودیان او را یهودی می دانستند.