جواب درک مطلب صفحه ۸۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم پیش یینی حوادث چه کمکی می تواند به ما بکند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای اینکه در هنگام رخ دادن حوادث به وحشت نیفتیم و برای حل آن چاره ای بیندیشیم. .