جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی به این شکوفایی کمک می کند و نوع دوستی و محبت ورزی را پرورش می دهد.
ب) تاثیر پذیری از صفات و حالات همدیگر.

نویسنده : در سنین بلوغ عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در این دوران به این شکوفایی کمک میکنه و باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی میشه. دوم این که وقتی علاقه قلبی بین دو دوست ایجاد میشه آن دو از صفات و حالات هم تاثیر میپذیرند . میزان این اثر پذیری در دوران نوجوانی بسیار بالا و گاه به حدی است که شخص میکوشع مانند دوست خود حرف بزنه و مثل او انتخاب و زندگی کنه..