جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشورهای استعماگر برای غارت منابع و معادن ایران، آن را مورد توجه قرار می دادند.