جواب برایم بگو صفحه ۶۶ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی چرا این درس روشن ترین شب نام گرفته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون در این شب خداوند، حضرت محمد (ص) را به عنوان آخرین پیامبر خود مبعوث کرد تا با نور هدایت خود، انسان ها را به پرستش خدای یکتا دعوت کند.