جواب درک مطلب صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی چرا باغچه بان به آموزگاری علاقه داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون متوجه شد که آموزگاری شغلی است که با آن بهتر می توان به اجتماع و مردم خدمت کرد.