جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم بنابر فرمایش حضرت علی چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود.
زیرا در عوض بهتر از آن را در این جهان با آن جهان به ما می دهند.
چیزی که طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین ما خواهد بود.