جواب درک و دریافت صفحه ۸۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا بهمنیار به بوعلی آن پیشنهاد را کرده بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون بوعلی دارای استعدادی خارق العاده و فکری خلاق بود و سرآمد مردمان زمان خود بود.