جواب فعالیت صفحه ۶۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم چرا حاشیه برخی قاره ها به خوبی بر هم منطبق نمی شوند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل فرسایش، رسوب گذاری.