جواب فعالیت صفحه ۸۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر اکرم (ص) مایه ننگ بود به ایشان فرزند دختر داد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از بهترین راه هایی که می توانست به آن جاهلان اثبات کرد که دختر بودن ننگ نیست بلکه وجود آن موجب برکت و شادمانی زند گی خواهد بود این بود که پیامبر زمان دختری به دنیا آورد و به او ارج نهد تا این خرافات ز بین برود.