جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا خداوند بزرگ نعمت تفکر و اندیشیدن را به انسان ها بخشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خداوند نعمت تفکر به ما داده است تا در آفریده های خدا اندیشه کنیم و به حکمت و هدف آفریده ها فکر کنیم. بیندیشیم که خداوند هر یک را برای چه کاری خلق کرده است. درباره نیروهایی که خداند در وجود انسان خلق کرده و نعمت هایی مانند یاد آوری، فراموشی و … فکر کنیم و تصور کنیم که اگر این آفریده ها نبودند چه اتفاقی می افتاد.

نویسنده :‌خداوند این نعمت را به ما داده است تا از حیوانات دیگر مجزا باشیم واشرف مخلوقات باشیم.