جواب گفت و گو صفحه ۸۸ کتاب علوم تجربی پایه چهارم چرا خرخاکی میگو و خرچنگ را در یک گروه طبقه بندی می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون بدنشان بندبند است، دو شاخک دراز و پاهای زیادی دارند. همچنین پوسته ی محکمی از بدن آن ها محافظت می کند.