جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا در دوره انقلاب همه ایران یک معلم داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا در آن پاییز ، دانش آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند و به مدرسه ها و دانشگاه ها نمی رفتند . دیگر نه میزو نیمکتی در کار بود و نه معلمی که مثل همیشه بیاید و درس بدهد . همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان ها تظاهرات می کردند و درس انقلاب را با بانگ بلند به گوش جهانیان می رساندند.

ناشناس : چون در آن زمان بیشتر ب حرف امام بود و کسی دیگر هم‌اقتصاد رو خوب نمی دانست که ب بچه ها آموزش بدهد و بخاطر همین فقط امام در آن زمان هم چیز رو بلد بود ب عنوان یک معلم انتخاب شد.