جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون نام را جاودانی نمی دید.