جواب خودارزیابی صفحه ۷۸ کتاب ادبیات پایه هشتم چرا روحانیت و چهره های علمی فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آن ها به دلیل مطالعه وشناختی که از محیط جامعه و نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد.