جواب فعالیت صفحه ۱۴۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا زیتون از محصولات مهم کشور مراکش است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا کشور مراکش درسواحل دریای مدیترانه قراردارد وزیتون نیز از محصولات ویژه آب وهوای مدیترانه ای است.