جواب درک مطلب صفحه ۱۱۰ کتاب ادبیات فارسی چهارم چرا سعدی عالم بی عمل را به زنبور بی عسل شبیه کرده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون این فرد همانند زنبوری که عسل ندارد بی فایده است.