جواب درک مطلب صفحه ۷۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما چرا سفر برای انسان جالب و هیجان انگیز است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا انسان شهرها و کشورهای مختلف را می بیند و با افراد جدید آشنا می شود.