جواب خودارزیابی صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم چرا شازده کوچولو شمارش ستارگان را برای کارفرما بی فایده می دانست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا نه او می توانست برای آن همه ستاره (دارایی و ثروتش) کاری کند و نه آن ها برای او سود و فایده ای داشتند.