جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا شناخت هویت خود و ویژگی های آن اهمیت دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) اگر هویت خود را به درستی بشناسیم آن وقت همانطوری که هستیم، خود را می پذیریم.
2) از کیفیت زندگی بهتری بهره مند میشویم و زندگی مطبوعی در انتظار ما است.
3) قادر خواهیم بود درون و ذهن خود را به درستی کشف کنیم و به پرورش و گسترش آن کمک کنیم و زندگی خود را در جهت مثبت تغییر دهیم.
4) هراندازه توان آشنایی با ماهیت خود را داشته باشیم، به اهداف، اغراض و نقطه کمال وجودی خود پی می بریم.
5) شناخت نقاط بد وضعیف وتلاش در جهت رفع یا اصلاح
6) با توجه به شناخت ویژگیهای خود در زمان مناسب تصمیم گیری دقیق تری داریم.