جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۰ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا هستی آنها پیوسته وابسته به خداوند است.