جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم چرا نام اقیانوس آرام دو بار روی نقشه نوشته شده است؟ آبا دو اقیانوس آرام وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، این اقیانوس بسیار بزرگ است و چون کره زمین گرد است و نقشه به صورت گسترده نشان داده شده است.