جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا نیکوخوی در هر دو جهان ستوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا انسان خوش اخلاق را در این دنیا مردم دوست خواهند داشت و در آن دنیا نیز به خاطر حسن خلق خدا به او پاداش خواهد داد.