جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان چرا هنر و زبان فارسی در دوره ی حکومت های ایرانی رونق پیدا کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون این حکومت ها (سامانیان، صفاریان و آل بویه و طاهریان) اهمیت زیادی به فرهنگ و هنر، علم و زبان فارسی می دادند. به عنوان مثال رودکی شاعر معروف دوره سامانیان بود و ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی وزیر یکی از شاهزادگان آل بویه بود.

نویسنده : در دوره های حکومت ترک تبار به ویژه سلجوقیان،زبان و ادب فارسی مورد توجه قرار گرفت ودر قلمرو پهناور آنها رواج یافت •از جمله مقررر شد که نامه ها و فرمان های حکومتی به زبان فارسی نوشته نوشته شوند؛در حالی که قبل از ان،به زبان عربی نوشته می شدند.