جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل آن که قبلا در آن جزیزه برای خود قصر بزرگ و زیبایی در میان باغی آماده کرده بود و عده ی زیادی در آن جزیزه منتظر او بودند.