جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چرا پیامبر (ص) بد رفتاری با خویش را می بخشید اما نسبت به قانون شکنی گذشت نداشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون بدرفتاری با خود یک مسله ی شخصی است و می توان از آن گذشت کرد ولی قانون شکنی مسله ای است که به همه ی جامعه مربوط است و در این میان حق دیگران ضایع می شود به همین دلیل قابل گذشت نیست.

سبحان : به نظر من بدرفتاری با پیامبر پیامدهای شخص داشت و مربوط به شخص رسول الله می شد اما قانون شکنی مربوط به جامعه و آحاد مردم مربوط بود یعنی حق افراد ضایع می شود بهمین خاطر پیامبر در این مورد گذشت نمی کرد.