جواب فکر کنید صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه پنجم چرا کف آشپزخانه و حمام و سطح خیابان ها را کمی شیب دار درست می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بخاطر اینکه آب جمع نشود و به سمت جدول یا سوراخ حرکت کند.

نویسنده : مابایداززبان فارسی استفاده کنیم وازکالاهای یاوسایل ایرانی حمایت کنیم واگرمی خواهیم درس بخوانیم بایدتوی کشورمان درس بخوانیم نبایدخارج کشوردرس بخوانیم.