جواب درک و دریافت صفحه ۹۵ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم چرا کودک را بر دامنه ی کوه البرز گذاشتند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون سام از اینکه بچه اش دارای موهای سفید بود ناراحت و خشمگین بود. به همین دلیل دستور داد تا بچه اش را در دامنه کوه بگذارند.