جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۱۳ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان چرا یکی از نام های روز قیامت «یوم الحساب» است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون روزی است که در آن اعمال همه انسان ها، با تمام جزیات بررسی می شود و اجر و پاداش داده می شود.