جواب فعالیت در خانه صفحه ۸۸ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم اگر کسی از شما بپرسد چقدر خود را می شناسید چه پاسخی به او می دهید خود را چگونه توصیف می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.