جواب به کار ببندیم صفحه ۱۲۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند مورد از هنجارها و ارزش هایی را که در محل زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.