جواب فعالیت صفحه ۷۵ کتاب مطالعات اجتماعی کلاس چهارم ابتدایی چند ناحیه اب و هوایی در ایران وجود دارد از هر ناحیه یک شهر را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- چهار ناحیه ی آب و هوایی: معتدل و مرطوب خزری – معتدل و نیمه خشک کوهستانی – گرم و خشک – گرم و شرجی سواحل جنوب.
2- معتدل و مرطوب خزری: ساری – چالوس – رامسر.
معتدل و نیمه خشک کوهستانی: مشهد – تبریز – خرم آباد.
گرم و خشک: سمنان – یزد – زاهدان.
گرم و شرجی سواحل جنوب: بوشهر – بندرعباس.