جواب فعالیت صفحه ۱۶۵ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم چند نمونه از ارزش های ابزاری را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.