جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی (ره) را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فروتنی – خوش بیانی – نظم و دقت – سیمای جذاب.