جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چند کار اشتباه که معمولا انسان ها در زندگی خود انجام می دهند را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر انجام نمی دادند.
دعوا کردن – منجر به آسیب دیدگی و جراحت و در مواردی باعث ارتکاب به قتل می شود.
عصبانیت، فحاشی و پرخاشگری -از بین رفتن حرمت بین افراد و ناراحتی افراد.
عجله کردن در کارها – کاهش بازدهی کارها و خوب انجام نشدن آن ها.
بی توجهی به پدر و مادر – افت روحی این بزرگواران و نارحتی ایشان.