جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۰ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چند کار نام ببرید که درآمد آنها حرام است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دزدی، فسار، خرید و فروشی اجناسی قاچاق.