انشا صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ کتاب نگارش فارسی چهارم انشا چنین روزی در چند صد سال آینده یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و آن را در دو صفحه یا چند بند بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

چنین روزی در چند صد سال آینده

انشا چنین روزی در چند صد سال آینده نگارش چهارم

نمیدانم چنین روزی در چندصد سال اینده چگونه است فقط میدانم اگر حق انتخاب داشتم دوست نداشتم آن زمان را ببینم. شاید اگر کسی در چند صد سال پیش زندگی می کرد هم دوست نداشت در زمان ما زندگی کند.
چیزی را که مطمئنم این است که در آن زمان خانه ای ک حیاط داشته باشد شاید وجود نداشته باشد و دیگر هیچ کدوکی نمی تواند در حیاطی بازی کند.
فاصله خانواده ها و فامیل با یکدیگر زیاد تر خواهر شد و شاید نتوانم مادربزرگم را ماهی یک بارهم ببینم.
درس ها سخت تر می شود و من باید بیشتر درس بخوانم
شاید درخت و گلی دیده نشود و همه چیز تا آن زمان مصنوعی باشد و به جای درخت ها دو تا شش بزرگ ساخته باشند که هوا را تصفیه کند و در تمام زمین کارخانه و خانه های بسیار بلند ساخته شده باشد شاید هم اصلا در سیاره زمین زندگی نکنیم.
شاید تا آن زمان رفتن به سیاره مریخ مثل سفر به یکی از شهرهای اطراف باشد.
شاید بتوانیم در زمان سفر کنیم و با نگاه کردن به اشیاء آنهارا حرکت دهیم .
ربات هایی جهت نوشتن مشق دانش آموزان ساخته شده باشند.
شاید بیماری هایی مانند ایدز و سرطان به بیماری ای پیش پا افتاده مانند یک سرماخوردگی تبدیل شده باشد و پزشکان بتوانند فقط با نگاه کردن به بیمار از طریق ذهن او را درمان کنند یا حداقل دردش را تشخیص دهند.
شاید شهربازی های بزرگ تر با امکانات بیشتری ساخته شده باشد مثلا شهربازی های بین ستاره ای و شاید بتوانیم در قعر دریاها زندگی کنیم و روی مواد مذاب آتشفشانی راه برویم.
اما هرچه بشود من دوست ندارم در آن زمان زندگی کنم.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم, کاش بچه ها جواب های بیشتری بفرستن.

نویسنده :‌شاید بتوانیم دریک چشم بهم زدن به سیاره های دور سفر کنیم و حتی برای یک دور زدن کوچک از ماشین های پرنده و هواپیما استفاده کنیم.