جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۴۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم چه تفاوتی میان آراستگی و خودنمایی ظاهری است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خودنمایی کاری جاهلانه ونوعی تندروی در اراستگی است اما اراستگی باعث زیبایی فرد می شود.