جواب درک مطلب صفحه ۱۰۳ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چه شباهت هایی بین حکایت گویی و نظم خوانی وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : طریقه حکایت گویی:.
اول این که فرد قصه ای را که می خواهد باز گو کند برای یک استاد بخواند و هچنین با خود تمرین کرده باشد تا در هنگام قصه گویی چیزی را از یاد نبرد . دوم این که در فن سخن گفتن چابک و زرنگ باشد و بی تجربه نباشد سوم این که باید بداند چه سخنی برای شنوندگان مناسب است و بیشتر در مورد مطالبی حرف بزند که مردم می پسندند، چهارم این که باید در زمان های مناسب در بین قصه ساده خود از شعر نیز استفاده کند زیرا بزرگان گفته اند شعر در میان قصه خواند مانند نمک زدن به غذا است اگر کم بزنی غذا بی مزه می شود و اگر زیاد بزنی غذا شور می شود پس باید میانه روی کرد نجم سخنان غیر ممکن و بیهوده نگوید زیرا در چشم مردم، ارزش و شان خود را از دست می دهد.
طریقه نظم گویی:.
بگو اول این که وزن اهنگ شعر را درست رعایت کند دوم این که شعر را تاثیر گذار بخواند سوم این که اگر در میان شعر بیتی بود که فهم آن برای دیگران مشکل بود آن بیت را توضیح به دهد چهارم این که به شکلی سخن نگویید که شنوده خسته شود پنجم در اول یا آخر شعر از نام شاعر آن شعر یاد کند و برای او فاتحه ای بخواند.