جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چه صفات دیگری از خدا می شناسید که در این شعر به آن اشاره نشده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جمیل، جبّار، دوستدار توبه کنندگان.