جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم چه عواملی میتواند شوق آموختن را در نوجوانان ایرانی تقویت کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : داشتن هدف و انگیزه و اینکه درس خوانشان برای خدا و خشنودی خانوادشان باشد.