جواب فعالیت در خانه صفحه ۷۶ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم در شهر یا روستای شما چه مشکلات محیط زیستی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

کوثر زارع : کمبود آب
کمبود اکسیژن
کمبود درخت
ما همه باید صرفه جویی کنیم
مخصوصا در کتاب دفتر چون ما
با کم اکسیژن و کم درختی مواجه می شویم.