جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب کار و فناوری پایه هفتم چه مقدار سودآوری دارد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.