جواب درک مطلب صفحه ۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم در سرود ملی از چه چیزی به عنوان نقش جان ما یاد شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیام امام همان استقلال و آزادی نقش جان ماست.