جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند.

الیسا : پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود.